Nieuwsbrief voor overheden

N.O.M. BV (NOM) heeft meerdere percelen in eigendom in het havengebied te Elburg. Grenzend aan de percelen van N.O.M. BV heeft Elhaven B.V. (Elhaven) percelen in eigendom. De percelen van Elhaven B.V. grenzen aan de zuidzijde aan de havenkade en een havenkanaal die in eigendom zijn van de gemeente Elburg. 

NOM en Elhaven zijn in overleg getreden over een gezamenlijke ontwikkeling van de percelen. In het kader van de (totaal) ontwikkeling van de haven heeft NOM contact gezocht met de gemeente Elburg. Hierbij heeft NOM aangegeven dat zowel zij als haar buurman Elhaven interesse hebben in de aangrenzende percelen van de gemeente. NOM heeft de gemeente Elburg derhalve verzocht de percelen niet enkel aan Elhaven te verkopen. 

De gemeente Elburg neemt op een gegeven moment (toch) het besluit om de kade te verkopen en een deel van het havenkanaal te verhuren aan Elhaven. De gemeente informeert NOM per e-mail over de publicatie van de voorgenomen verkoop en verhuur. De publicatie is te raadplegen via een hyperlink die in de e-mail is opgenomen. NOM is het echter niet eens met de verkoop en verhuur aan Elhaven en wel om twee redenen: 

1) de publicatie kon niet worden bezichtigd door NOM en/of haar advocaten, en 
2) Elhaven kwalificeert niet als enige serieuze gegadigde. 

NOM start vervolgens een kort geding procedure. De gemeente Elburg voert onder meer het verweer dat NOM niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat zij buiten de gegeven termijn van twintig dagen een kort geding procedure was gestart. De gemeente stelt dat zij NOM persoonlijk heeft geïnformeerd over de (vindplaats van de) publicatie. NOM heeft pas naar de publicatie gekeken nadat deze verwijderd was. Dat is de verantwoordelijkheid van NOM, aldus de gemeente. 

De voorzieningenrechter volgt de gemeente hier echter niet in. De gemeente heeft de publicatie immers (al) na vijf werkdagen van de website verwijderd. NOM en/of haar advocaten hebben de publicatie derhalve niet kunnen raadplegen. De voorzieningenrechter acht NOM ontvankelijk in haar vorderingen. 

Vooralsnog liep deze zaak voor de gemeente met een sisser af. De voorzieningenrechter oordeelde namelijk dat Elhaven aangemerkt moet worden als enige serieuze gegadigde. De verkoop en verhuur aan Elhaven van de gemeentegronden kon daarom gewoon doorgaan. 

De gemeente Elburg – en nu (hopelijk) ook veel andere gemeenten - zullen na deze zaak in ieder geval niet meer vergeten dat een voorgenomen verkoop van een onroerend goed niet te snel, althans niet eerder dan de redelijke termijn die is gegeven, van de website mag worden verwijderd. 

Vzr. Rechtbank Gelderland, 14 februari 2023, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBGEL:2023:713

Door Dorrith Bennaars

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team