Nieuwsbrief voor overheden

De burgemeester mag bij het opleggen van een huisverbod aan het belang van de kinderen een zwaar gewicht toekennen. Uit een uitspraak van de Afdeling van 9 januari 2019 blijkt dat wanneer niet duidelijk is van wie van de echtelieden het gevaar uitgaat, de burgemeester met het oog op het belang van de kinderen mag bepalen aan wie het huisverbod wordt opgelegd.

De Afdeling heeft in huisverbodzaken al vaker overwogen dat aan het belang van kinderen een zwaar gewicht toegekend mag worden (zie bijvoorbeeld ABRvS 17 februari 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL4143, r.o. 2.6.1).

De Afdeling heeft echter ook al vaker overwogen dat de burgemeester niet bevoegd is een huisverbod op te leggen aan één van de echtelieden als onduidelijk is van wie het gevaar uitgaat (zie bijvoorbeeld ABRvS 8 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV3218, r.o. 2.5.1).

In de zaak die ten grondslag lag aan de uitspraak van 9 januari 2019 was het de burgemeester van Schiedam niet duidelijk van wie van de echtgenoten het gevaar uitging. Dat er sprake was van ernstig en onmiddellijk gevaar stond echter vast en dat in ieder geval één van de kinderen getuige was van het geweld ook. De man kreeg een huisverbod opgelegd.

De rechtbank had overwogen dat bij een gebrek aan objectieve aanwijzingen over de toedracht van het incident dat tot het huisverbod had geleid, geen sprake was van ernstig en onmiddellijk gevaar zoals bedoeld in de Wet tijdelijk huisverbod.

De burgemeester heeft in hoger beroep aangevoerd dat van hem niet kan worden verlangd dat hij in dit kader aan waarheidsvinding of aanvullend onderzoek doet. Hij heeft bij het opleggen van het huisverbod de belangen van de kinderen voorop gesteld.

De Afdeling heeft daarop overwogen dat, anders dan waar de rechtbank vanuit ging, één van de kinderen getuige was van het incident en de andere twee kinderen de spanningen zullen hebben meegekregen. De burgemeester mocht gewicht toekennen aan de mogelijke gevolgen voor de kinderen. Omdat het in het belang van de kinderen was om in de woning te blijven en de vrouw de hoofdverzorgster van de kinderen is, was de burgemeester bevoegd tot het opleggen van een huisverbod aan de man.

ABRvS 9 januari 2019, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RVS:2019:40

Door Ad Schreijenberg

"

Actualiteiten overzicht