Nieuwsbrief voor overheden

Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht, stelde vorig jaar al een online gebiedsverbod in voor een 17-jarige jongen uit Zeist nadat hij opriep tot rellen. Het gebiedsverbod werd echter weer ingetrokken toen er vragen waren over de juridische houdbaarheid ervan. 

In oktober 2022 publiceerde NHL Stenden in opdracht van het Districtelijk Veiligheidsoverleg IJsselland een onderzoek naar de juridische mogelijkheden om online in te grijpen. 

Uit het onderzoek blijkt dat met de huidige regelgeving niet mogelijk is om online ordeverstoringen in te perken. Oplossingen biedt het onderzoek niet, want daarvoor is het probleem te complex volgens NHL Stenden. Vooral vanwege grondrechten zijn de mogelijkheden beperkt. Zodra uitlatingen van personen verboden worden, is dit een inperking van het grondrecht vrijheid van meningsuiting. De mogelijkheden in de APV en de Gemeentewet zijn vooral beperkt doordat de maatregelen niet toegesneden zijn op de online wereld. 

Op 1 december jl. werd bekend gemaakt dat de gemeente Almelo als eerste gemeente een nieuw artikel aan de APV heeft toegevoegd om digitale ordeverstoring tegen te gaan. Wanneer een online uiting tot een ordeverstoring van de openbare ruimte komt, kan de burgemeester een last onder dwangsom opleggen met als doel de uiting te verwijderen. Ook de beheerder van websites of sociale mediaplatforms kan opgeroepen worden de berichten te verwijderen. 

Het nieuwe artikel 2:1b in de APV van de gemeente Almelo is door verschillende deskundigen bekritiseerd. De bepaling is volgens deskundigen te algemeen, niet handhaafbaar, in strijd met de grondwet en niet effectief. Naar verwachting zal het artikel in de APV van Almelo dan ook geen stand houden als het zover komt. 

Of de APV stand houdt is nog de vraag. De uitkomsten van het onderzoek van NHL Stenden zijn naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken gestuurd. Of nieuwe landelijke wetgeving gaat komen om online ordeverstoringen tegen te gaan moeten we nog afwachten. 

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Almelo 2021: www.lokaleregelgeving.overheid.nl 

Door Anneloes Kester

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team