Nieuwsbrief voor overheden

Dit jaar was opnieuw een bewogen jaar. Ook op het gebied van bestuurlijke handhaving. Daarom kijken wij op 13 januari a.s. graag nog één keer met u terug op de belangrijkste handhavingsjurisprudentie van 2021.

Wij zullen tijdens deze bijeenkomst onder andere de volgende onderwerpen behandelen:

  • het verzoek tot handhaving;
  • de uitzonderingen op de beginselplicht tot handhaving;
  • bewijs van de overtreding;
  • begunstigingstermijn;
  • formulering last;
  • invordering van verbeurde dwangsommen en kosten bestuursdwang;
  • rechtsbescherming.

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 13 januari a.s. van 14:00 tot 16:00 uur via Teams. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen aan bijeenkomsten@avdw.nl. U ontvangt dan van ons een link naar de bijeenkomst.

Mocht u vooraf nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan Ad Schreijenberg of Jaap IJdema.

Voor nu wij wensen u fijne en veilige feestdagen en hopelijk tot 13 januari a.s.!

Met vriendelijke groet,
Ad Schreijenberg en Jaap IJdema
 

Actualiteiten overzicht