Tip van de Week

Bepaal zelf of u een salarisindicatie opneemt in een vacaturetekst

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. De EU-richtlijn verplicht werkgevers onder andere om werknemers kort na indiensttreding informatie te verstrekken over de belangrijkste aspecten van de arbeidsrelatie, waaronder het loon. Uitsluitend werknemers vallen onder de reikwijdte van de richtlijn. In tegenstelling tot wat de naam van de richtlijn mogelijk doet vermoeden, bent u dus niet verplicht om sollicitanten al informatie te verschaffen over het loon. Voor rechten van sollicitanten is nu wel een voorstel voor een EU-richtlijn over beloningstransparantie in behandeling, maar voorlopig is dit wetsvoorstel nog niet aangenomen en/of geïmplementeerd in Nederland.  

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team