Tip van de Week

Distributeurs en leveranciers doen vaak voor een langere periode zaken met elkaar. Maar kan een distributeur zomaar stoppen met afnemen? Dit antwoord kan pas worden gegeven als u weet of sprake van een distributieovereenkomst of (losse) koopovereenkomsten. Het belangrijkste verschil is dat een distributieovereenkomst wegens redelijkheid en billijkheid niet zomaar kan worden opgezegd. Weet u niet of sprake is van een distributieovereenkomst? Dan wordt de overeenkomst gekwalificeerd onder meer op grond van de duur van de handelsrelatie, de exclusiviteit van de samenwerking en de mate van overleg tussen partijen. Zorg dat u weet welke overeenkomst geldt, zodat de mogelijkheden van het beëindigen van de overeenkomst direct duidelijk zijn.

Actualiteiten overzicht