Tip van de Week

Als u een onderneming overneemt, wilt u vanzelfsprekend voorkomen dat de verkopende ondernemer zijn activiteiten voortzet in een nieuwe onderneming en daarmee met de door u overgenomen onderneming gaat concurreren. In overnamecontracten is het dan ook gebruikelijk een zogeheten non-concurrentiebeding en/of relatiebeding op te nemen. Staat zo’n bepaling niet in de overeenkomst, dan betekent dit echter niet dat het de verkopende ondernemer zonder meer vrij staat een vergelijkbare onderneming te starten in dezelfde regio. Uit rechtspraak blijkt dat dit onrechtmatige concurrentie kan opleveren, gelet op de aard en strekking van een overnamecontract. Voorkom niettemin discussie en neem een non-concurrentiebeding op in de overeenkomst.

Actualiteiten overzicht