Tip van de Week

Laat een personeelsdossier zorgvuldig tot stand komen

Als werkgever bent u bevoegd een personeelsdossier aan te leggen en bij te houden. Hierbij dient u rekening te houden met het goed werkgeverschap. Zo bent u bijvoorbeeld verplicht een aantekening in het dossier vooraf te laten gaan door een zorgvuldig (feiten)onderzoek. Ook dient u hoor en wederhoor toe te passen. Bij deze gesprekken doet u er goed aan gespreksverslagen op te maken en deze te laten ondertekenen. Alleen wanneer een dossier zorgvuldig tot stand is gekomen, kunt u zich hier als werkgever in redelijkheid op baseren zodra u een besluit neemt aangaande de werknemer. Voer informatie dus zorgvuldig in en voorkom discussie achteraf.

Actualiteiten overzicht