Tip van de Week

Discussies over de wijze van verdeling van een onderneming in geval van echtscheiding komen veel voor. Een recent arrest van de Hoge Raad geeft aan dat ook over de waarderingsmethode jaren kan worden gesteggeld. Waardebepaling op basis van bijvoorbeeld de economische waarde, de winst of de kasstromen kan afhankelijk van het type onderneming tot een hogere of lagere waarde leiden. Dit kan worden voorkomen door onderling afspraken te maken over welke waarderingsmethode geldt, bijvoorbeeld in huwelijkse voorwaarden. Laat uw huwelijkse voorwaarden dus regelmatig controleren, zodat u een probleem vóór bent.

Actualiteiten overzicht