Tip van de Week

Indien een (deel van) een onderneming wordt overgedragen aan een ander, waarbij de identiteit van de onderneming behouden blijft, is sprake van overgang van onderneming. Bij een overgang van onderneming moet rekening worden gehouden met de geldende arbeidsrechtelijke bescherming van werknemers. Zo gaan werknemers van de verkopende partij van rechtswege over naar de verkrijgende partij met behoud van arbeidsvoorwaarden. Dit geldt ook voor werknemers die formeel niet in dienst zijn bij het verkochte onderdeel waar zij voor werken, maar bijvoorbeeld in dienst zijn van een personeelsvennootschap binnen de groep. Houd bij een overgang van onderneming goed zicht op alle bescherming die een werknemer toekomt.

Actualiteiten overzicht