Tip van de Week

In het algemeen bent u als verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud aan het gehuurde. Toch hoeft u niet elk gebrek te verhelpen. Allereerst wordt onderscheid gemaakt tussen groot herstel en klein herstel. Groot herstel komt voor rekening van u als verhuurder en klein herstel voor rekening van de huurder (zie het Besluit kleine herstellingen voor een overzicht). Daarnaast kan het zijn dat de herstelkosten niet in verhouding staan tot het verminderde woongenot. Als laatste kan het zijn dat herstel simpelweg onmogelijk is. Meldt uw huurder een gebrek? Onderzoek dan eerst om wat voor gebrek het gaat, zodat u kunt bepalen of u het gebrek dient te verhelpen of niet. 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team