Tip van de Week

WhatsApp is een communicatiemiddel dat niet meer uit ons dagelijks leven is weg te denken. Ook op de werkvloer wordt gebruik gemaakt van Whatsapp, zowel zakelijk als ter vermaak. Als werkgever wilt u uiteraard niet dat werknemers zich daarbij schuldig maken aan onbehoorlijke uitlatingen, zoals racistische of seksuele uitlatingen. Om dit te voorkomen, is het raadzaam regels op te stellen voor het gebruik van dit communicatiemiddel. Neem die regels vervolgens op in uw bedrijfsreglement. Mochten die regels onverhoopt toch worden overtreden, dan staat u als werkgever sterker bij het sanctioneren van die werknemer.

Actualiteiten overzicht