Tip van de Week

Ontruimen wegens huurachterstand? Meld het de gemeente eerst!

Vorig jaar is het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. Het Besluit is gebaseerd op de Wet Schuldhulpverlening en regelt (onder meer) dat de verhuurder melding moet maken van een betalingsachterstand van een huurder van woonruimte bij het College voor Schuldhulpverlening van de desbetreffende gemeente. Voorafgaand aan de melding moet de verhuurder een aanmaning hebben gestuurd, de huurder hebben gewezen op schuldhulpverlening en persoonlijk contact met de huurder hebben gehad. Het niet melden is niet gesanctioneerd. Wel is het verstandig om een melding te maken, omdat de rechter dit wél kan betrekken bij de afweging of ontruiming gerechtvaardigd is. Hebt u dus een huurder met een huurachterstand, meld dit bij de gemeente. 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team