Tip van de Week

Personeelstekort? Kijk eens naar de mogelijkheid om asielzoekers in dienst te nemen!

Ervaart u problemen door de krappe arbeidsmarkt? Wellicht biedt het in dienst nemen van asielzoekers uitkomst. Ondanks de omstandigheid dat veel sectoren te maken hebben met personeelstekorten, is menig asielzoeker op zoek naar werk. In Nederland mag een asielzoeker onder voorwaarden 24 weken over een periode van 52 weken werken. Ook is een tewerkstellingsvergunning benodigd, welke door UWV wordt verstrekt. Wel geldt op dit moment een uitzondering op de verplichting voor een tewerkstellingsvergunning voor vluchtelingen uit Oekraïne. Indien u asielzoekers in dienst neemt, komt u mogelijk ook in aanmerking voor fiscale voordelen en (subsidie)regelingen. Onderzoek uw mogelijkheden! 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team