Tip van de Week

(Ver)huur van winkelruimte in een winkelcentrum? Maak duidelijke afspraken over branchering/exclusiviteit

Onlangs heeft de rechtbank geoordeeld dat wegens een gebrek aan meer precieze afspraken, de verhuurder winkelruimte (in hetzelfde complex) aan concurrenten mag verhuren. De verhuur aan concurrenten leverde geen gebrek op en betrof ook geen onvoorziene omstandigheid. Toch kan het zo zijn dat, ondanks het ontbreken van een (duidelijke) brancheringsclausule/exclusiviteitsclausule, de verhuurder de winkelruimte niet zomaar aan een concurrent mag verhuren. Factoren die daarbij een rol kunnen spelen zijn de mate van professionaliteit van de huurder en of de huurder inspraak had bij de komst van de concurrent. Om discussies te voorkomen, is het voor zowel huurder als verhuurder raadzaam om afspraken hieromtrent duidelijk op schrift te zetten. 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team