Tip van de Week

Bij aanneming van werk (bijvoorbeeld het bouwen van een huis) sluiten aannemers en opdrachtgevers aannemingsovereenkomsten voor een vaste aanneemsom. Een latere toevoeging of verandering van de werkzaamheden door de opdrachtgever is meerwerk, waarvoor de opdrachtgever een redelijke prijs is verschuldigd. Een aannemer moet zijn opdrachtgever tijdig waarschuwen voor de noodzaak van de prijsverhoging bij meerwerk. Het kan ook voorkomen dat een opdrachtgever de noodzaak van een prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen. Stuur bij meerwerk altijd een bevestiging met een waarschuwing, zoals: "Let op! Dit betreft meerwerk. Dit werk leidt tot meerkosten ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht." Het is niet verplicht vooraf prijsafspraken over het meerwerk te maken. Wel kunt u een globale richtprijs geven.

In november 2021 hebben wij u al eens getipt over dit onderwerp. Na die tip heeft ook de Hoge Raad zich uitgelaten over dit vraagstuk. Om die reden bevestigen wij graag nog eens wat de aanbevolen werkwijze is bij meerwerk.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team