Tip van de Week

In deze zomermaanden genieten veel werknemers volop van een vakantie. Zij krijgen daarbij hun loon doorbetaald. Regelmatig ontstaat discussie over de vraag wat onder dit vakantieloon wordt verstaan. Houd voor ogen dat Nederlandse rechters uitgaan van een ruim loonbegrip: het betreft het tussen werkgever en werknemer overeengekomen loon. Daaronder vallen vaste looncomponenten, zoals de vakantiebijslag, eindejaarsuitkering en een dertiende maand, maar ook onregelmatigheidstoeslagen en ploegentoeslagen behoren doorgaans tot het vakantieloon. In bepaalde gevallen kan zelfs de overwerkvergoeding hiertoe worden gerekend. Bepaal daarom per werknemer welke looncomponenten behoren tot het vakantieloon en voorkom daarmee loonvorderingen. 

Actualiteiten overzicht