Tip van de Week

Zorg dat ongelijke beloningen in gelijke functies te verklaren zijn

Het is een werkgever niet toegestaan onderscheid tussen werknemers te maken op grond van geslacht. Wanneer aan een mannelijke werknemer een lager salaris wordt uitbetaald dan aan een vrouwelijke werknemer in dezelfde functie – of andersom – geldt dat hier een objectieve rechtvaardiging voor moet zijn. Een voorbeeld voor een objectieve rechtvaardiging is als één van de werknemers beschikt over bijzondere specialistische kennis of ervaring die relevant is voor de functie in kwestie. Om geschillen te voorkomen, is het verstandig altijd stil te staan bij de redenen achter de inschaling van een nieuwe werknemer en dit eventueel intern vast te leggen. 

Actualiteiten overzicht