Tip van de Week

Zorg dat u auteursrechthebbende blijft van artikelen, blogs en andere publicaties

Als niets anders is overeengekomen, wordt u als werkgever automatisch auteursrechthebbende van werken die een werknemer in dienstverband maakt. Hiervoor is wel vereist dat het vervaardigen van het werk onder de functieomschrijving van de werknemer valt en dat u voldoende zeggenschap hebt over de vorm waarin het werk tot stand komt. Hoewel de wet vrij duidelijk is, leert de praktijk dat nogal wat discussie kan ontstaan over auteursrechten tussen werkgevers en werknemers. Bijvoorbeeld wanneer een duidelijke taakomschrijving van de werknemer ontbreekt. Zorg daarom dat u deze discussie voor bent en neem een concreet intellectueel eigendomsbeding op in de arbeidsovereenkomsten van uw werknemers.

Actualiteiten overzicht