Tip van de Week

Het laatste jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie toont een zorgwekkende toename van het aantal (dodelijke) arbeidsongevallen. Deze trend onderstreept de noodzaak voor werkgevers om blijvend aandacht te schenken aan de werkveiligheid, mede door een up-to-date RI&E en het creëren van een veilige werkwijze. Dit begint met het creëren van een sterk veiligheidsbesef binnen uw bedrijf. Hierbij horen regelmatige voorlichtingen over veiligheidsprocedures en risicobeheersing. Daarnaast is het belangrijk dat regelmatig veiligheidsaudits worden uitgevoerd, zodat gevaren tijdig geïdentificeerd worden. U kunt de bevindingen vervolgens gebruiken om het veiligheidsprotocol aan te passen. De input van werknemers is onmisbaar om het naleefgedrag positief te stimuleren en verhogen. Denk hier zorgvuldig over na.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team