Kaoutar Azghay voltooide haar masters strafrecht en bedrijfsrecht (beide cum laude) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2017 heeft Kaoutar de Grotius specialisatieopleiding Algemeen Bestuursrecht succesvol afgerond. 

In december 2018 heeft Kaoutar zich aangesloten bij Adriaanse van der Weel advocaten. Zij heeft zich gaandeweg steeds meer toegelegd op het bestuursrecht en het strafrecht, met een focus op toezicht en handhaving. Zij voert een brede advies- en procespraktijk waarin zij zowel overheden als (grote) bedrijven bijstaat. In zaken waar beide rechtsgebieden samenkomen, bundelt Kaoutar haar kennis van het sanctierecht. Te denken valt aan een incident bij een (BRZO-)bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt. Kaoutar adviseert en procedeert onder meer over herstelsancties (last onder dwangsom en bestuursdwang), de bestuurlijke boete, de Wet open overheid (Woo), en de Wet Bibob. In dat verband heeft zij veelvuldig contact met verschillende inspectiediensten. Ook het omgevingsrecht (waaronder de Omgevingswet) heeft haar volle aandacht.

Kaoutar is lid van de voor haar vak relevante beroepsverenigingen. Ook publiceert en spreekt zij regelmatig over actuele onderwerpen uit haar praktijk (bijvoorbeeld handhaving onder de Omgevingswet). Zij geeft geregeld trainingen aan bestuurders op het gebied van o.a. (strafrechtelijke) verhoren en mogelijke aansprakelijkheden. Sinds 2017 is zij vaste redacteur van het tijdschrift Vastgoedrecht (rubriek milieu). 

Publicaties

 • Verbod rubbergranulaat voor kunstgrasvelden vanwege milieuschade in VGR 2023-6 (p. 218 e.v.)
 • De milieutoets onder de APV laat geen ruimte voor een natuurtoets in VGR 2023-4 (p. 148 e.v.)
 • De stikstofcrisis over de grens: de gevolgen van het tweede Vlaamse stikstofarrest voor Nederland in VGR 2023-2 (p. 75 e.v.)
 • Emissiearme stallen op de schop in VGR 2022-6 (p. 198 e.v.)
 • Het Schone Lucht Akkoord en strengere emissie-eisen: hoe zit dat precies? In VGR 2022-4 (p. 141 e.v.)
 • Afdeling geeft duidelijkheid over zaaksgebonden karakter natuurvergunning in VGR 2022-2 (p. 68 e.v.)
 • Grondophoging en wateroverlast in VGR 2021-5 (p. 150 e.v.)
 • De Wet Bibob in milieurechtelijk perspectief in VGR 2021-2 (p. 68 e.v.) 
 • Geluid, lucht en ruimtelijke ordening in VGR 2020-6 (p. 230 e.v.)
 • Bestuurlijke handhaving van het omgevingsrecht: beleidsneutraal naar de Omgevingswet? In VGR 2020-1 (p. 15 e.v.)
 • Weer een geslaagd beroep op het gelijkheidsbeginsel in VGR 2019-6 (p. 146 e.v.)
 • De Afdeling beëindigt de praktijk van de ‘verstopte’ aanvraag omgevingsvergunning in VGR 2019-3 (p. 73 e.v.)
 • Antwoord op prejudiciële vragen inzake de houdbaarheid van het PAS in VGR 2018-6 (p. 153 e.v.)
 • Het wetsvoorstel ‘Aanvullingswet bodem Omgevingswet’ in VGR 2018-3 (p. 53 e.v.)
 • De Afdeling gaat om: het begrip ‘emissiegegevens’ moet ruimer worden uitgelegd in VGR 2017-6 (p. 158 e.v.)

Praktijkgebieden

Bekijk ons team

Gerelateerde actualiteiten

Alle actualiteiten gerelateerd aan K. (Kaoutar) Azghay