Met een scherp oog voor detail en diepgaande kennis van zowel het bestuursrecht als het milieustrafrecht, is Kaoutar de advocaat die u nodig heeft in complexe juridische kwesties waar de overheid een handhavende rol speelt.

Kaoutar Azghay voltooide haar masters strafrecht en bedrijfsrecht (beide cum laude) aan de Erasmus Universiteit. Haar expertise heeft zij verder uitgebreid door in 2017 de Grotius specialisatieopleiding Algemeen Bestuursrecht succesvol af te ronden. In december 2018 heeft Kaoutar zich aangesloten bij Adriaanse van der Weel advocaten. Sinds 1 juli 2024 is zij Associate Partner. Kaoutar werkt voornamelijk vanuit onze vestiging in Rotterdam. 

Kaoutar focust zich op het bestuursrecht en het milieustrafrecht, met een focus op toezicht en handhaving van het omgevingsrecht (de Omgevingswet). Zij voert een brede advies- en procespraktijk waarin zij zowel overheden als (grote) Seveso-bedrijven bijstaat. In zaken waar beide rechtsgebieden samenkomen, bundelt Kaoutar haar kennis van het sanctierecht, met name bij de verdediging van bedrijven. Te denken valt aan een incident bij een (Seveso-)bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt. Kaoutar adviseert en procedeert onder meer over het Arbo-recht, herstelsancties (last onder dwangsom en bestuursdwang), de bestuurlijke boete, eisen tot naleving, dreigende stilleggingen, de Wet open overheid (Woo) en de Wet Bibob. In dat verband heeft zij veelvuldig contact met inspectiediensten, zoals de Arbeidsinspectie. 

Kaoutar is lid van de voor haar vak relevante beroepsverenigingen. Ook publiceert en spreekt zij regelmatig over actuele onderwerpen uit haar praktijk (bijvoorbeeld handhaving onder de Omgevingswet maar ook over het omgaan met incidenten bij bedrijven en de rol van de RI&E). Zij geeft ook geregeld trainingen aan bestuurders op het gebied van o.a. (strafrechtelijke) verhoren en (persoonlijke) aansprakelijkheden.

Naast haar werk, is Kaoutar van nature maatschappelijk betrokken. Zij heeft oog voor mensen en persoonlijke verhalen en steekt - ook buiten het juridische werkveld – graag een helpende hand toe. Als lid van de Ouderraad van een basisschool komen haar betrokkenheid en toewijding duidelijk naar voren.  

Publicaties

 • Verbod rubbergranulaat voor kunstgrasvelden vanwege milieuschade in VGR 2023-6 (p. 218 e.v.)
 • De milieutoets onder de APV laat geen ruimte voor een natuurtoets in VGR 2023-4 (p. 148 e.v.)
 • De stikstofcrisis over de grens: de gevolgen van het tweede Vlaamse stikstofarrest voor Nederland in VGR 2023-2 (p. 75 e.v.)
 • Emissiearme stallen op de schop in VGR 2022-6 (p. 198 e.v.)
 • Het Schone Lucht Akkoord en strengere emissie-eisen: hoe zit dat precies? In VGR 2022-4 (p. 141 e.v.)
 • Afdeling geeft duidelijkheid over zaaksgebonden karakter natuurvergunning in VGR 2022-2 (p. 68 e.v.)
 • Grondophoging en wateroverlast in VGR 2021-5 (p. 150 e.v.)
 • De Wet Bibob in milieurechtelijk perspectief in VGR 2021-2 (p. 68 e.v.) 
 • Geluid, lucht en ruimtelijke ordening in VGR 2020-6 (p. 230 e.v.)
 • Bestuurlijke handhaving van het omgevingsrecht: beleidsneutraal naar de Omgevingswet? In VGR 2020-1 (p. 15 e.v.)
 • Weer een geslaagd beroep op het gelijkheidsbeginsel in VGR 2019-6 (p. 146 e.v.)
 • De Afdeling beëindigt de praktijk van de ‘verstopte’ aanvraag omgevingsvergunning in VGR 2019-3 (p. 73 e.v.)
 • Antwoord op prejudiciële vragen inzake de houdbaarheid van het PAS in VGR 2018-6 (p. 153 e.v.)
 • Het wetsvoorstel ‘Aanvullingswet bodem Omgevingswet’ in VGR 2018-3 (p. 53 e.v.)
 • De Afdeling gaat om: het begrip ‘emissiegegevens’ moet ruimer worden uitgelegd in VGR 2017-6 (p. 158 e.v.)

Praktijkgebieden

Kaoutar Azghay

K. (Kaoutar) Azghay

Advocaat - Associate Partner

Bekijk ons team

Gerelateerde actualiteiten

Alle actualiteiten gerelateerd aan K. (Kaoutar) Azghay