Tip van de Week

Een disfunctionerende werknemer kan niet direct na constatering van disfunctioneren worden ontslagen. Als werkgever moet u de werknemer eerst tijdig schriftelijk aanspreken op het gebrekkige functioneren. Vervolgens moet een verbetertraject worden ingezet, waarin de werknemer ook daadwerkelijk de gelegenheid krijgt verbetering te laten zien. De omvang, inhoud en mate van begeleiding van het verbetertraject is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de lengte van het dienstverband van de werknemer. Heeft de werknemer gedurende het verbetertraject geen of te weinig verbetering laten zien? Dan is ontslag een reële volgende stap. Hierbij is het cruciaal dat iedere voorgaande stap op schrift is vastgelegd. Zorg daarom voor een zorgvuldige dossieropbouw.

Actualiteiten overzicht