Esther Slootheer is al vele jaren werkzaam als HR professional en sinds november 2019 in dienst bij Adriaanse van der Weel als Kantoormanager. Zij is verantwoordelijk voor het Human Resource Management, het in goede banen leiden van organisatorische en facilitaire zaken binnen ons kantoor en het aansturen van het secretariaat en de stagiaires.

Naast haar werkzaamheden als Kantoormanager is zij binnen Adriaanse van der Weel het eerste aanspreekpunt bij Arbo-vraagstukken en het geven van advies en ondersteuning aan medewerkers bij vragen m.b.t. preventietaken. Denk aan het opstellen en uitvoeren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van Aanpak en het opvolgen hiervan, het adviseren van en het samenwerken met de Managing Partners over de genomen en te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid en hier uitvoering aan geven.

Praktijkgebieden

Esther Slootheer

Esther Slootheer

Kantoormanager

Bekijk ons team