Blog

Heeft u kinderen en gaat u uit elkaar? Als ouder bent u wettelijke verplicht een financiële bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van uw kind(eren) te leveren.

Hoe zit dat als u of uw ex-partner een nieuwe relatie krijgen?

Naast de juridische ouders, is het eveneens mogelijk dat de stiefouder een onderhoudsplicht heeft. Er moet dan wel zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. De ouder en de stiefouder zijn een huwelijk of geregistreerd partnerschap met elkaar aangegaan;
  2. De minderjarige stiefkinderen moeten tot het gezin van de stiefouder behoren.
Wanneer behoort een kind tot het gezin?

Of een kind tot het gezin behoort, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Op 30 september 2022 heeft de rechtbank Noord- Holland bepaald dat als een minderjarige slechts een gering gedeelte van de week bij het gezin van de stiefouder verblijft, het kind niet tot dat gezin behoort. In dat geval verbleef het kind ongeveer een derde van de tijd bij het gezin van de stiefouder. (Rechtbank Noord- Holland d.d. 30 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:8725).

In geval van co-ouderschap, waarbij de kinderen in gelijke mate bij enerzijds de vader (en stiefouder) en anderzijds de moeder (en stiefouder) verbleven, behoorden de kinderen zowel bij tot het gezin van de vader als tot het gezin van de moeder (hof Amsterdam, 4 februari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3340). In dat geval zijn zowel de nieuwe partner van de vader als die van de moeder onderhoudsplichtig, naast dus de ouders.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team