Blog

Echtscheidingen met internationale aspecten

Onze advocaten hebben veel ervaring met het behandelen van echtscheidingen met internationale aspecten. Denk hierbij aan echtgenoten met verschillende nationaliteiten, echtgenoten die in het buitenland zijn gehuwd of echtgenoten die na hun huwelijk (tijdelijk) in het buitenland zijn gaan wonen, maar het kan ook gaan om eigendommen (onroerende zaken) in het buitenland die nog moeten worden verdeeld.

Deze internationale aspecten maken een echtscheiding extra complex. Het is belangrijk dat voorafgaand aan de gerechtelijke procedure of onderhandelingen wordt vastgesteld welk recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is. Dit moet ten aanzien van de echtscheiding en alle nevenverzoeken afzonderlijk worden beoordeeld. Nevenverzoeken kunnen onder andere betrekking hebben op kinder- en partneralimentatie, gezag, omgang, het verdelen en/of verrekenen van vermogen.

Het komt voor dat partijen zelf al afspraken hebben gemaakt over het toepasselijk recht en/of de bevoegde rechter (bijvoorbeeld in hun huwelijkse voorwaarden). Indien dit niet het geval is, moet dit eerst worden vastgesteld. Wij doen dit aan de hand van Europese of internationale wetgeving in combinatie met het Nederlandse (internationale) recht. Het kan voorkomen dat op verschillende aspecten van een echtscheiding recht uit verschillende landen van toepassing is of dat zelfs in verschillende landen moet worden geprocedeerd. 

Uiteraard is het ook in aanloop naar de echtscheidingsprocedure nog mogelijk om hierover samen afspraken te maken. Over het algemeen hebben beide partijen er namelijk belang bij dat zo veel mogelijk in één land wordt geprocedeerd en dat tussen hen duidelijkheid bestaat over het toepasselijke recht. Dit kan langslepende discussies (in een procedure) over deze onderwerpen voorkomen.

Het is daarom belangrijk dat u zich vooraf goed laat voorlichten door een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat. Heeft u te maken met een echtscheiding met internationale aspecten, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten, Olga Huisman of Esther Poppe. Onze beide familierechtadvocaten beheersen uitstekend de Engelse taal. Daarnaast spreekt en schrijft Olga vloeiend Spaans en beheerst zij de Franse taal (goed) en Arabisch (redelijk). 

Indien buitenlands recht van toepassing is of in het buitenland moet worden geprocedeerd, kunnen wij tevens voor u het contact leggen en onderhouden met ervaren buitenlandse collega’s, zodat uw belangen in binnen- en buitenland zo goed mogelijk worden vertegenwoordigd. 

Neem contact met ons op via 0118 – 65 60 60, ohuisman@avdw.nl of epoppe@avdw.nl. Wij helpen u graag verder op weg met deskundig advies.  
 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team