Blog

De klant wordt in principe eigenaar zodra u de gekochte goederen levert. Dit is ook het geval als de klant de koopsom nog niet heeft betaald.

Als u niets regelt, kan het zijn dat als uw klant failliet gaat, u niets krijgt.

Dit voorkomt u door vooraf een eigendomsvoorbehoud af te spreken.

Er zijn volgens het Nederlands recht drie soorten eigendomsvoorbehoud:

  • Een beperkt eigendomsvoorbehoud;
  • Een uitgebreid eigendomsvoorbehoud;
  • Een verruimd eigendomsvoorbehoud.

Een beperkt eigendomsvoorbehoud regelt dat het bewuste goed uw eigendom blijft totdat de klant dat goed heeft betaald.

Een uitgebreid eigendomsvoorbehoud regelt dat alle geleverde goederen uw eigendom blijven totdat de klant de laatste factuur heeft betaald.  

Een verruimd eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle geleverde zaken, niet alleen als zekerheid voor betaling van de koopprijs van die zaken maar ook voor (bij)geleverde diensten. Indien de bijkomende diensten niet zijn betaald, kunt u uw (wel betaalde) zaken terugnemen.

Tip: laat uw algemene voorwaarden controleren om te voorkomen dat u met lege handen achterblijft.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team