Blog

Waarom zijn Incoterms belangrijk?

Incoterms zijn wereldwijd bekend en geaccepteerd.

Wat wordt geregeld?

Door het afspreken van Incoterms is duidelijk wie van beiden verantwoordelijk is voor het vervoer, wie de kosten van het vervoer betaalt en bij wie het transportrisico ligt. Het transportrisico is het risico van schade aan, of verlies van de goederen tijdens het vervoer.

Twee veelgebruikte Incoterms zijn:

1. Ex Works (EXW)

Dit is de meest verkopersvriendelijke regel.

De koper betaalt vanaf de afgesproken plaats alle kosten voor het laden van de goederen en het vervoer naar de eindbestemming. Ook is het risico van verlies of schade aan de goederen vanaf dat moment voor de koper. De plaats waar het risico overgaat van verkoper op koper heet bij Incoterms de ‘plaats van levering’. Bij Ex Works is dit vaak het bedrijf van de verkoper.

Omdat een vervoerder vaak beperkt aansprakelijk is, kan het voor de koper verstandig zijn om een goederentransportverzekering af te sluiten.

Ex Works kan afgesproken worden voor alle soorten vervoer.

2. Cost and Freight (CFR)

Cost and Freight past vooral goed bij het vervoer van bulkgoederen en stukgoederen. Bulkgoederen zijn goederen die niet per stuk, maar los worden vervoerd en opgeslagen zoals bijvoorbeeld graan, uien, koffiebonen, etc. Stukgoederen zijn goederen die niet op elkaar gestapeld worden in een container zoals auto’s.

De verkoper betaalt het vervoer tot de afgesproken haven van bestemming. Het transportrisico gaat over op een eerder moment, namelijk: op het moment dat de verkoper de goederen aflevert aan boord van het schip in de afgesproken vertrekhaven.

CFR kan alleen worden afgesproken voor vervoer over zee en binnenwateren.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team