Blog

Wat is greenwashing?

Hoewel greenwashing of groenwassen nog niet officieel is uitgeroepen tot woord van het jaar door de Van Dale, is de term wel al consistent in gebruik. Greenwashing is het zich groener of meer maatschappelijk verantwoord voordoen dan een organisatie daadwerkelijk is. Dit kan op veel verschillende manieren. Zo kan een organisatie expres en bewust kiezen voor greenwashing. Maar het kan ook per ongeluk gebeuren door een organisatie die heel erg haar best doet, maar net onvoldoende onderzoek heeft gedaan of een bepaalde zin net even verkeerd verwoordt.

 

Het bekendste voorbeeld van greenwashing: de Shell-kwestie

Shell is in verschillende landen, zoals in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, al op de vingers getikt door toezichthouders op het gebied van reclame. Shell voerde namelijk een reclamecampagne waarin zij de uitdrukking ‘schonere energie’ gebruikte. De toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk gaf aan dat Shell hierdoor voorbijging aan het feit dat de overgrote meerderheid van de activiteiten van Shell ziet op olie en gas. In Nederland had Shell een reclamecampagne lopen waarin de indruk werd gewekt dat Shell via Gas-To-Liquid (GTL) bij zou dragen aan duurzame energie. Dit zou een schoner alternatief zijn voor diesel dat ‘leidt tot verbetering van de luchtkwaliteit’. Het College van Beroep oordeelde dat hier sprake was van misleiding door Shell, omdat GTL over het geheel genomen niet kan worden beschouwd als een brandstof die wezenlijk schoner is dan diesel. Het College heeft Shell vervolgens bevolen niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Waar moet op gelet worden om greenwashing te voorkomen?

Zoals aangegeven kan greenwashing bewust, maar ook onbewust gebeuren. Bewuste greenwashing zijn pure marketingtrucs. Denk aan het plakken van termen zoals ‘puur’, ‘vegan’ en ‘natuurlijk’ op make-uplijnen, terwijl voor andere lijnen binnen dat merk wel nog op dieren wordt getest. Ook wordt vaak uitgebreid reclame gemaakt over het produceren van kledingstukken met duurzame materialen. Echter ziet dit vaak daadwerkelijk alleen op de materialen die worden gebruikt en niet op de productiewijze.

Om dit soort greenwashing te voorkomen, moet een onderneming bij het bepalen van een marketingstrategie niet alleen een bepaalde nieuwe lijn overwegen, maar ook de stand van zaken binnen de onderneming in het geheel. Transparantie speelt hier een grote rol.

 

Code voor Duurzaamheidsreclame

De Stichting Reclame Code biedt ondernemers ook een opzet voor duurzaamheidsreclames in de vorm van de Code voor Duurzaamheidsreclame (CDR). Hierin wordt bijvoorbeeld geregeld dat duurzaamheidsclaims op duidelijke, specifieke, juiste en ondubbelzinnige wijze worden gepresenteerd. Er mogen geen mededelingen, afbeeldingen, logo’s of andere vormgeving of keurmerken worden toegevoegd waardoor de gemiddelde consument misleid kan worden over duurzaamheidsaspecten.

Voelt een consument zich toch misleid? Dan kan een klacht worden ingediend bij de Stichting Reclame Code.

 

Conclusie

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderwerp. Daardoor wordt het ook belangrijker binnen uw organisatie dat voldoende aandacht wordt besteed aan het op de juiste wijze promoten hiervan. Informeer uw marketingteam over de gevaren van greenwashing en zorg dat reclamecampagnes zorgvuldig zijn gescreend alvorens aan deze groen licht te geven.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team