Blog

In het UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten staat wie de eigenaar is van een organisatie, of wie zeggenschap of een belang heeft. 

Het UBO-register en de verplichting om te registeren is gebaseerd op de Europese vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn. 

Het register helpt om criminele activiteiten te voorkomen en bij het opsporen van onder andere fraude, witwassen en terrorismefinanciering. 

Een deel van de informatie in het register (naam, geboortemaand en jaar, nationaliteit, woonstaat, aard en omvang van het economisch belang in de onderneming) was tot voor kort voor iedereen toegankelijk.

Uitspraak Europees Hof van Justitie
Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gepubliceerd ten aanzien van het UBO-register.

De Luxemburgse rechter had aan het Hof vragen gesteld over de bepaling in de Europese antiwitwasrichtlijn die regelt dat lidstaten moeten zorgen dat iedereen toegang moet krijgen tot UBO-informatie.

Het Hof heeft geconcludeerd dat de algemene publiekelijke toegang tot UBO-informatie ongeldig is, omdat die een ernstige inbreuk maakt op de eerbiediging van het privé- leven en de bescherming van persoonsgegevens.

De Europese Commissie heeft aangegeven de uitspraak nog te bestuderen. 

Gevolgen voor Nederland
Het UBO-register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel, die ook de verstrekking van informatie uit het register verzorgt. 

Hoewel de Nederlandse situatie niet hetzelfde is als de Luxemburgse situatie, waarover de uitspraak gaat, verstrekt de Kamer van Koophandel tijdelijk geen informatie meer uit het UBO-register.

Minister Kaag zal met de Europese Commissie gaan overleggen welke informatie uit het UBO-register wel verstrekt mag worden.

Registratie in het UBO-register blijft verplicht.
 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team