Blog

Wijzingen berekening partneralimentatie vanaf 1 januari 2023

De wijze waarop rechters partneralimentatie berekenen gaat met ingang van 1 januari 2023 veranderen. De Expertgroep alimentatie van de Rechtspraak komt op die datum met nieuwe aanbevelingen (klik hier voor de aanbevelingen), die de verschillen tussen kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk beperken. 

Woonbudget 
Hoewel kinder- en partneralimentatie op allebei worden berekend aan de hand van de behoefte/behoeftigheid enerzijds en de draagkracht anderzijds, bestaan er ook nog verschillen tussen de berekeningswijzen. 

Een van deze verschillen is de woonlast van partijen waarmee rekening wordt gehouden. Bij het vaststellen van kinderalimentatie wordt al langere tijd rekening gehouden met een forfaitaire woonlast ter hoogte van 30% van het netto inkomen. Dit uitgangspunt geldt in beginsel ook als de werkelijke woonlast van partijen (naar boven of beneden) afwijkt. Bij het vaststellen van partneralimentatie wordt nu nog rekening gehouden met de werkelijke woonlasten van partijen (over het algemeen kale huur en/of aflossing en netto hypotheekrente). De Expertgroep wil in deze berekeningswijze verandering brengen vanaf 1 januari 2023. De Expertgroep roept vanaf die datum namelijk het “woonbudget” in het leven. 

Rechters zullen bij vaststelling van zowel de partner- als de kinderalimentatie rekenen met een woonbudget dat 30 procent van het netto inkomen bedraagt, waaruit alle woonkosten worden betaald. Het komt voor dat een onderhoudsplichtige partner meer uit moet geven aan woonkosten dan het vastgestelde woonbudget. De rechter kan hiermee rekeninghouden als de hogere woonlasten niet vermijdbaar en niet verwijtbaar zijn. Indien de woonlasten van de onderhoudsplichtige duurzaam lager zijn dan het woonbudget, dan kan de rechtbank ook hiermee rekening houden. 

Jusvergelijking
Nadat berekend is hoeveel partneralimentatie er kan worden betaald, wordt een  zogenoemde jusvergelijking toegepast: wat blijft er bij beide partijen over aan vrije bestedingsruimte nadat aan de eerste levensbehoeften is voldaan? De ene partner mag niet meer “vet” overhouden dan de andere. Ook de jusvergelijking komt te vervallen per 1 januari 2023. Met ingang van het nieuwe jaar bekijken we wat beide partijen feitelijk te besteden hebben. Dat moet gelijk zijn nadat de alimentatie is betaald. Bijzondere kosten die niet verwijtbaar en niet vermijdbaar zijn, worden in die vergelijking meegenomen.

 

Blog

Als de onderhoudsgerechtigde na betaling van de berekende partneralimentatie een hoger inkomen zou hebben dan de onderhoudsplichtige, dan wordt de partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Hierdoor wordt voorkomen dat de onderhoudsgerechtigde meer te besteden heeft dan de onderhoudsplichtige. Overigens kan bovenstaande vergelijking er nooit toe leiden dat een hogere alimentatie wordt vastgesteld dan de draagkracht van de onderhoudsplichtige toelaat of die ertoe zou leiden dat de onderhoudsgerechtigde meer
dan de behoefte te besteden heeft.

Invoering 
De Expertgroep adviseert de nieuwe aanbevelingen toe te passen in zaken die na 1 januari 2023 op zitting worden behandeld en waarbij de ingangsdatum van de (gewijzigde) alimentatie op of na 1 januari 2023 ligt. 

Tot slot
Heeft u vragen over kwesties die gerelateerd zijn aan kinder- en/of partneralimentatie? Neem dan contact op met mr. E. (Esther) Poppe of mr. O. (Olga) Huisman via 0118 – 65 60 60, epoppe@avdw.nl of ohuisman@avdw.nl. Zij helpen u graag verder op weg met deskundig advies.  
 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team