Nieuwsbrief voor overheden

In deze kwestie sluit de gemeente Land van Cuijk een koopovereenkomst met een partij voor de verkoop van een voormalig defensieterrein en een bosperceel. De koper mag het perceel gebruiken ten behoeve van natuurbehoud en klimaat. Vóór de levering van het perceel stuurt eiseres aan de gemeente een brief dat zij ook geïnteresseerd is in de aankoop van het perceel. Eiseres verzoekt de gemeente om mededinging te bieden conform het Didam-arrest, maar dit doet de gemeente niet. Eiseres start vervolgens een rechterlijke procedure. 

De gemeente betwist dat eiseres kwalificeert als een ‘gegadigde’, omdat eiseres niet aan de voorwaarden voldoet die in de koopovereenkomst worden gesteld. Zo wil eiseres het perceel bijvoorbeeld voor toeristische doeleinden gebruiken, terwijl de gemeente natuurbehoud en klimaat centraal stelt. Volgens de rechtbank dient eiseres gemotiveerd te stellen en te onderbouwen dat zij aangemerkt wordt als ‘potentiële gegadigde’. Hierover bepaalt de rechtbank het volgende: 

“De rechtbank is van oordeel dat eiseres, om aan haar stelplicht te voldoen, vóór of tijdens deze procedure, een deugdelijk en geloofwaardig plan moest presenteren op enkele punten:

•    Waar wil zij het perceel voor gebruiken?
•    Welke (maatschappelijke) doelstellingen wil zij daarmee bereiken?
•     Is zij bereid bestaande gebruikers [die zijn er in dit geval] te respecteren, en zo ja, hoe?
•    Welke prijs kan/wil zij betalen voor het perceel?
•    Kan/wil zij de overige bepalingen, zoals vastgelegd in de koopovereenkomst, respecteren, en/of heeft zij andere wensen/eisen/ideeën, die zodanig zijn dat de gemeente daar serieus over moet nadenken, als alternatief voor het plan van [gedaagde 2]?”

De rechtbank komt tot de conclusie dat eisers geen deugdelijk en geloofwaardig plan heeft gepresenteerd. Eiseres heeft slechts een paar dagen vóór de levering van het perceel een brief gestuurd met de algemene mededeling dat zij ook geïnteresseerd is. Doordat eiseres niet aan haar stelplicht heeft voldaan, is een rechterlijk oordeel niet mogelijk. De rechtbank wijst de vorderingen van eiseres af. 

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant, 14 maart 2023, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBOBR:2023:997

Door Dorrith Bennaars
 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team