Nieuwsbrief voor overheden

Dit punt werd bereikt na weken van onrust en politieke strijd. Er werd uiteindelijk een zeer krappe meerderheid behaald voor de natuurherstelwet. Het Europarlement stemde met 336 stemmen voor om aan de onderhandelingen te beginnen. 300 parlementariërs stemden tegen, en er waren dertien onthoudingen. Het voorstel om de natuurherstelwet af te wijzen, haalde het niet. 312 afgevaardigden wilden uiteindelijk de wet afwijzen, 324 wilden dat niet en twaalf Europarlementariërs onthielden zich van stemming. Een bloedstollende race is dus nog zacht uitgedrukt. Het debat kenmerkte zich door veel emotie. Europarlementariërs joelden luid toen de wet aan was genomen en ze dansten nog net niet op de tafels, zo luidt de berichtgeving. 

De natuurherstelwet komt initieel uit de koker van Europarlementariër Frans Timmermans. Na deze positieve stemming kan het wetgevingsproces verder. Met gemeenten wil de Europese Commissie samenwerken aan de inspanningsverplichting om de natuur te herstellen. De wet behelsde eerder een resultaatsverplichting om de natuur te verbeteren. Die verplichting is er gaandeweg uitgehaald, tot opluchting van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die hier sterk op tegen was. Er is nu dus meer ruimte en flexibiliteit ingebouwd in de wet. 

Zo is in het huidige wetsontwerp meer ruimte voor woningbouw, infrastructuur en landbouw, waardoor Nederland niet op een stikstofcrisis 2.0 afstevent. Gemeenten krijgen qua woningbouw bovendien meer mogelijkheden voor de keuze tussen inbreiding of uitbreiding. In het oorspronkelijke voorstel kwam inbreiding toch wat knel te zitten, vanwege de noodzaak van binnenstedelijk groen.

Of deze wet daadwerkelijk goed zal zijn voor natuur, boer en klimaat, zal nog moeten blijken. De lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement moeten nu elkaars en de eigen positie analyseren. De verdere onderhandelingen zullen dit najaar plaats vinden. Details van hoe de wet straks echt komt te luiden en wat de uitwerking daarvan zal zijn per lidstaat is nog ongewis. 

Wat wel duidelijk is, is dat als de wet er straks ligt, lidstaten rond 2027 (de exacte datum wordt nog duidelijk) nationale plannen moeten hebben, op basis waarvan ze aan natuurherstel gaan werken. Dan moeten ook EU-brede doelen worden gehaald: het nemen van herstelmaatregelen in 2030 in 20 procent van de water- en landoppervlakten. 

Door Kaoutar Azghay

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team