Nieuwsbrief voor overheden

Een nachtwinkel en een groothandel gevestigd in Arnhem verkochten lachgas aan klanten met het doel om dit te inhaleren. Naar aanleiding van deze verkoop heeft het college van burgermeesters en wethouders van Arnhem op 9 januari 2020 aan de nachtwinkel en groothandel een last onder dwangsom opgelegd vanwege het overtreden van artikel 9.2.1.2 van de Wet milieubeheer en artikel 2.1, eerste lid en tweede lid, onder e, van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Kort gezegd, behelzen deze artikelen een zorgplicht voor respectievelijk het voorkomen van gevaren door stoffen voor de gezondheid van de mens of het milieu, en een zorgplicht voor een inrichting tot het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van luchtverontreiniging. De last onder dwangsom hield in dat de nachtwinkel en groothandel geen lachgas meer mochten verkopen met het doel om dit te inhaleren. 

De bedrijven gaven echter geen gehoor aan de last onder dwangsom. De nachtwinkel en groothandel gingen in bezwaar en vervolgens in beroep bij de Afdeling, en met succes. 

In een uitspraak van 30 november 2022 heeft de Afdeling het besluit van de gemeente Arnhem vernietigd op grond van de volgende redenen: 

1)    het college van burgemeester en wethouders van Arnhem was niet het bevoegd gezag om handhavend op te treden op grond van artikel 9.2.1.2 van de Wet Milieubeheer; en 
2)    het ging niet om gevolgen voor het milieu veroorzaakt door het in werking zijn van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid en tweede lid, onder e van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het door de nachtwinkel en groothandel verkochte lachgas werd immers gebruikt door kopers buiten de inrichting. 

Concluderend hoefden de nachtwinkel en groothandel – ondanks het schadelijke gebruik voor kopers – zich niet (meer) te houden aan de last onder dwangsom. 

Een ongelukkige uitspraak voor gemeenten dus, die er alles aan proberen te doen om het recreatief gebruik van lachgas terug te dringen. Gelukkig hoeven gemeenten voor de handhaving van de verkoop van lachgas niet lang meer te wachten op een oplossing. Per 1 januari 2023 wordt het lachgasverbod van kracht en staat lachgas op lijst II van de Opiumwet.   

ABRvS 30 november 2022, www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RVS:2022:3516

Door Dorrith Bennaars

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team