Nieuwsbrief voor overheden

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) riep de Tweede Kamer meermaals op om er bij het kabinet op aan te dringen voort te maken met de start van het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’. De Wet experiment gesloten coffeeshopketen is al drie jaar geleden aangenomen door de Eerste Kamer (Stb. 2019/433). Dit experiment wordt ook wel het wietexperiment of wietproef genoemd. De VNG vreest dat het momentum dreigt te worden aangetast omdat er veel te lang gewacht wordt met de uitrol van het experiment. De roep om een concrete datum te noemen waarop het experiment van start kan gaan werd daarom steeds luider.

De aanleiding om met het experiment te beginnen is kennis opdoen om tot een oplossing van de ‘achterdeurproblematiek’ te komen, om de rol van de georganiseerde criminaliteit in de wietsector terug te dringen en om betere waarborgen te kunnen geven over de gezondheidskundige aspecten van wiet. Het experiment gesloten coffeeshopketen moet dus duidelijk maken of gereguleerde productie, distributie, en verkoop van cannabis mogelijk is. Ook wordt de kwaliteit van de cannabis gecontroleerd. Uit het experiment moet verder blijken wat de effecten zijn op de aspecten criminaliteit, veiligheid en volksgezondheid.

Inmiddels hebben de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid in februari 2023 gehoor gegeven aan de roep van de VNG en besloten om te starten met een aanloopfase. Het doel van deze aanloopfase is om te oefenen met alle processen en systemen die komen kijken bij de uitrol van de wietproef. Hierdoor wordt gehoopt op een soepele start van de overgangsfase in alle gemeenten. De aanloopfase kan van start gaan onder een aantal voorwaarden. Allereerst wordt geoefend met een beperkt aantal gemeenten: Breda en Tilburg. In de tweede plaats is er sprake van een beperkte handelsvoorraad van 500 gram van gereguleerde producten. In de derde plaats is sprake van een beperkte duur van de aanloopfase waarbij het streven maximaal zes maanden is. Tot slot is een stopknop ingebouwd om de aanloopfase te stoppen indien er zich ernstige problemen voordoen op het vlak van openbare orde en veiligheid. 

In de gemeenten Tilburg en Breda zullen telers naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar kunnen starten met de levering van cannabis aan coffeeshops. Het startsein kan gegeven worden als minimaal drie telers gereed zijn om te leveren. Tijdens de aanloopfase kan er in deze twee gemeenten op kleine schaal gestart worden met levering aan coffeeshops. De coffeeshops mogen ook blijven inkopen bij hun oude leveranciers.

De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2024 alle coffeeshops in deelnemende gemeente legale cannabis kunnen gaan verkopen. In de tussentijd blijven de ministeries de voortgang van de telers monitoren om te bepalen of daadwerkelijk in het eerste kwartaal van 2024 gestart kan worden met het experiment.

Laatste nieuwsbericht: www.rijksoverheid.nl: Wietexperiment op kleine schaal in Tilburg en Breda

Door Kaoutar Azghay

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team