Tip van de Week

Vanaf 1 januari 2023 is de herziene ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie & Evaluatie) van kracht. Het doel van de ARIE-regeling is om arbeidskrachten die met gevaarlijke stoffen werken te beschermen tegen zware ongevallen. Naast de bestaande BRZO- en ARIE-bedrijven komen nu ook kleine ondernemingen, die tot nu toe niet onder de ARIE of het BRZO vielen, onder deze regeling te vallen. Uiterlijk op 1 januari 2024 moeten ook deze ondernemingen voldoen aan de verplichtingen uit de ARIE-regeling. Lukt dit niet, dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie handhavend optreden. Controleer of uw onderneming al voldoet aan deze verplichtingen en neem eventueel stappen om uw bedrijfsvoering hierop aan te passen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team