Tip van de Week

Begin november zette de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep door de partiële bouwvrijstelling. Vanaf nu moet bij de beoordeling van de effecten van een project voor Natura 2000-gebieden ook weer rekening worden gehouden met de stikstofdepositie in de bouwfase. Dat betekent niet dat er niet meer gebouwd kan worden. Ook niet als uit de Aerius-berekening volgt dat de bouwactiviteiten leiden tot een toename van de stikstofdepositie op overbelaste habitattypen. Hoewel niet elk project altijd kan doorgaan, zijn er wellicht meer mogelijkheden dan u denkt. Onderzoek tijdens de voorbereidingen van uw bouwproject of en op welke wijze het project, gezien deze nieuwe ontwikkelingen, doorgang kan vinden.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team