Tip van de Week

Let op de rechtsgeldigheid van een digitale handtekening

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale handtekeningen. Een overeenkomst kan digitaal worden gesloten, zelfs als uit de wet voortvloeit dat de overeenkomst schriftelijk moet worden overeengekomen. In dat laatste geval moet de digitale overeenkomst wel aan enkele extra voorwaarden voldoen: 

a.    de overeenkomst is raadpleegbaar door partijen;
b.    de authenticiteit van de overeenkomst is in voldoende mate gewaarborgd;  
c.    het moment van totstandkoming van de overeenkomst kan met voldoende zekerheid worden vastgesteld;
d.    de identiteit van de partijen kan met voldoende zekerheid worden vastgesteld.

Maakt u gebruik van digitale handtekeningen? Houd dan rekening met deze eisen als het een bijzondere overeenkomst betreft. 
 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team