Tip van de Week

De Wet goed verhuurderschap, die in werking trad op 1 juli 2023, verplicht gemeenten om uiterlijk 1 januari 2024 een toegankelijk meldpunt voor huurders te creëren. Huurders hebben de mogelijkheid om hier ‘verzoeken tot handhaving’ te doen. Als een private verhuurder of verhuurbemiddelaar de normen voor goed verhuurderschap schendt, kan de gemeente handhavingsmaatregelen nemen. Bij een eerste overtreding wordt de verhuurder gewaarschuwd, tenzij de overtreding zo ernstig is dat een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom noodzakelijk is. Deze staan bekend als herstelsancties. Als de verhuurder vervolgens zijn gedrag niet aanpast, kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Zorg er dus voor dat u zich houdt aan de regelgeving omtrent goed verhuurderschap.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team