Tip van de Week

Een veel voorkomende rechtsvorm is de vennootschap onder firma. Een samenwerkingsverband dat veel voorkomt in de familie- of kennissensfeer. In de wet is niet veel over deze rechtsvorm geregeld. Het komt dus aan op de afspraken die de vennoten met elkaar maken. Denk hierbij aan afspraken over samenwerking, (financiële) inbreng van partijen, ziekte, aansprakelijkheid, waardebepaling en (een voortzettingsbeding bij) beëindiging. Helaas worden deze afspraken niet altijd met elkaar gemaakt. Laat staan vastgelegd in een overeenkomst. Dit kan bij onenigheid gevolgen hebben voor de continuïteit van de vof. Voorkom discussie achteraf door vooraf te investeren in een vennootschapscontract!

Actualiteiten overzicht