Tip van de Week

UWV heeft te maken met grote achterstanden voor de boordeling van WIA-uitkeringen. Om die reden is per 1 oktober 2022 tijdelijk een vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers ingevoerd. Als de werkgever en werknemer ermee instemmen, wordt de werknemer niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld. De arbeidsongeschikte 60-plusser komt in beginsel in aanmerking voor een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100%). Werknemers kunnen hiervan profiteren, maar ook u als werkgever. Deze uitkeringen worden namelijk niet aan de werkgever toegekend via de Whk-premie en ook niet aan eigenrisicodragende werkgevers doorbelast. Dit kan voor werkgevers een forse besparing opleveren. Profiteer daarom van deze vereenvoudigde beoordeling wanneer uw arbeidsongeschikte 60-plusser een WIA-uitkering aanvraagt.  

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team