Tip van de Week

Wanneer uw onderneming zaken doet met zakelijke klanten, kunt u voor de vraag komen te staan welke algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn: die van u of van uw klant? Het uitgangspunt hierbij is de ‘first-shot-rule’: verwijzen aanbod (van u) en aanvaarding (van uw klant) naar verschillende voorwaarden, dan zijn de voorwaarden van toepassing waar als eerste naar is verwezen. Dit geldt niet indien de andere partij deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk van de hand wijst. U dient de algemene voorwaarden van de andere partij (met naam en toenaam) daarbij expliciet te verwerpen onder gelijktijdige mededeling dat uw voorwaarden op de overeenkomst van toepassing worden verklaard. Voorkom dus dat u ongewenst met andere voorwaarden te maken krijgt dan de uwe.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team