Tip van de Week

Een VOF kan tot stand komen zonder vennootschapsakte. In veel gevallen zijn de afspraken tussen de vennoten dan ook niet schriftelijk vastgelegd. Aangezien de wet relatief weinig regelt met betrekking tot de VOF, is het raadzaam om ook in de gevallen waarin een VOF geen vennootschapsakte heeft, schriftelijke afspraken te maken. Denk bijvoorbeeld aan afspraken omtrent de uittreding van een vennoot. Als er geen (schriftelijke) afspraken zijn, dan kunnen geschillen ontstaan over onder andere de beëindigingsdatum, de aansprakelijkheid van de uittredende vennoot en de eventuele overdracht van activa. Is er geen vennootschapsakte? Denk er dan aan om de belangrijkste afspraken op papier te zetten.

Actualiteiten overzicht