Tip van de Week

Vanaf 1 april 2023 wordt het wettelijk stelsel ‘Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties’ (CO-stelsel) gehandhaafd. Dat betekent dat u, voor de panden in uw bezit, gecertificeerde bedrijven moet inschakelen voor alle werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Hieronder valt bijvoorbeeld het plaatsen, onderhouden en repareren van cv-ketels of gashaarden. Schakelt u een klusjesman of een bedrijf in die niet gecertificeerd is? Dan wordt mogelijk aan u, als opdrachtgever, een sanctie opgelegd. Daarnaast kan uw huurder u in rechte aanspreken als deze bijvoorbeeld schade lijdt omdat u niet voldoet aan dit wettelijk stelsel. Houd hier rekening mee en schakel altijd een gecertificeerd bedrijf in voor dit soort werkzaamheden.

Actualiteiten overzicht