Tip van de Week

Zorg dat u de gewijzigde criteria kent bij indiening van een UWV-ontslagaanvraag

Voor een ontslag op grond van bedrijfseconomische of organisatorische gronden dient u toestemming te vragen aan UWV. Vaak wordt zo’n procedure formeel gestart door middel van het indienen van het a-formulier en wordt tegelijkertijd uitstel gevraagd voor onderhandelingen over een beëindigingsovereenkomst. Dit uitstel wordt niet langer automatisch verleend. UWV toetst nu eerst of (1) aan de regels voor medezeggenschap is voldaan en (2) de bijzondere regels voor collectief ontslag zijn gevolgd (voor zover van toepassing). Alleen wanneer aan deze eisen is voldaan, kunt u als werkgever uitstel krijgen voor onderhandelingen. Houd hier rekening mee bij toekomstige ontslagaanvragen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team