Tip van de Week

Zorg voor een helder alcohol- en drugsbeleid om verslavingsproblematiek op de werkvloer te voorkomen

Binnen uw onderneming kunt u te maken krijgen met een verslaafde werknemer. Dit kan problematisch gedrag met zich meebrengen of gevaarlijke situaties op de werkvloer opleveren. Een verslaving wordt gekwalificeerd als chronische ziekte. Verslaving kan langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer tot gevolg hebben, maar vaak niet voor de duur van één aaneengesloten periode van twee jaar. Hierdoor komt u als werkgever vaak niet aan ontslag toe. Om die situatie zoveel mogelijk te voorkomen is het goed een helder beleid te handhaven, waarbij voldoende aandacht bestaat voor preventie en tijdige interventie. Stel daarom een ondubbelzinnig alcohol- en drugsbeleid op en pas deze toe binnen uw onderneming. 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team