Uitdaging is voor Dies een drijfveer. Dies denkt in belangen en kansen. Hij staat voor het bereiken van een kwalitatief goede en breed gedragen onderlinge oplossing, maar procedeert scherp waar dat niet anders kan. Hij is integer, inhoudelijk ijzersterk, betrokken en hij heeft oog voor de onderlinge verhoudingen.

Dies behandelt uiteenlopende complexe civielrechtelijke vraagstukken. Zo is hij veelvuldig betrokken bij complexe onderhandelingen over de afwikkeling van nalatenschappen en samenwerkingsverbanden en adviseert hij over privaatrechtelijke milieuaansprakelijkheid. Dies is een strategische sparringpartner voor ondernemers en particulieren met het oog op het voorkomen van en procederen in (commerciële) geschillen en het behoud van (familie)vermogen. Dies heeft een brede civielrechtelijke procespraktijk. Ook is Dies betrokken als partijadviseur in mediationtrajecten. 

Recent gewonnen en gepubliceerde zaken waarbij Dies betrokken was:
-    ECLI:NL:RBNNE:2023:3688 waarin met succes is betoogd dat een verzoek tot het benoemen van een vereffenaar geen eis in de hoofdzaak is binnen de kaders van een conservatoir beslag. Deze uitspraak heeft geleid tot verschillende artikelen in juridische vakbladen;
-    ECLI:NL:RBZWB:2023:5378 waarin met succes werd geprocedeerd over de levering van Zwitsers onroerend goed en de daaraan verbonden financiering;
-    ECLI:NL:GHSHE:2022:3865 waarin met succes werd geprocedeerd over het toepasselijke verjaringsregime op een bepaling in een overeenkomst die luidt: “betaling wordt schuldig gebleven”;
-    ECLI:NL:GHAMS:2021:3581 waarin met succes werd geprocedeerd over de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van een notaris bij het niet adviseren over de fiscale gevolgen van een erfstelling. Deze uitspraak heeft tot verschillende artikelen geleid in juridische vakbladen. 

Dies is benoemd tot beste Zeeuwse pleiter 2024 en hij stond in de finale van de Zuidelijke Pleitwedstrijden 2024. Dies heeft een passie voor de wetenschappelijke bestudering van het recht. Hij studeerde in 2021 cum laude in privaatrechtelijke richting af en schreef zijn afstudeerscriptie als onderdeel van een boek, dat eind 2021 in de reeks “Jonge meesters” van Boom juridisch is gepubliceerd.

Dies is ook klassiek pianist. Hij behaalde zijn conservatoriumdiploma cum laude en hij staat met enige regelmaat op het podium. Sinds januari 2020 is Dies als bestuurslid verbonden aan de Stichting Kamermuziek Schouwen-Duiveland.
 

 

Praktijkgebieden

Bekijk ons team

Gerelateerde actualiteiten

Alle actualiteiten gerelateerd aan D. (Dies) van den Berg