Dies van den Berg is in 2021 (cum laude) in privaatrechtelijke richting afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij maakte al in een vroeg stadium van zijn studie kennis met de advocatuur en hij is zowel tijdens als na zijn studie verbonden geweest aan verschillende Zeeuwse kantoren. Naast de advocatuur heeft Dies een passie voor de wetenschappelijke bestudering van het recht. Hij schreef zijn afstudeerscriptie als onderdeel van een boek, dat eind 2021 in de reeks “Jonge meesters” van Boom juridisch zal worden gepubliceerd. Dies zijn interesse strekt zich uit over de volle breedte van het civiele recht, maar in het bijzonder heeft hij affiniteit met het burgerlijk procesrecht, het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. 

Voordat Dies in 2017 met de rechtenstudie begon, studeerde hij klassiek piano aan het Rotterdams conservatorium. Hij behaalde zijn conservatoriumdiploma eveneens cum laude. Tijdens de bachelor-fase van zijn rechtenstudie werkte hij (ook) als pianodocent en begeleidde hij koren en solisten. Sinds januari 2020 is hij als bestuurslid verbonden aan de Stichting Kamermuziek Schouwen-Duiveland.
 

Praktijkgebieden

Bekijk ons team

Gerelateerde actualiteiten

Alle actualiteiten gerelateerd aan D. (Dies) van den Berg