Blog

Duurzaamheid is breed en daarmee niet eenduidig te definiëren. Wel kan duurzaamheid worden onderverdeeld in drie kerngebieden, ook wel de "drie P's" genoemd:

  • Profit (economie): het nastreven van winst op een manier die rekening houdt met mens en milieu. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de economietransitie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, het recyclen van bedrijfsmaterialen, het integreren van bepaalde bedrijfsmodellen en het investeren in duurzame projecten;
  • People (mensen): het welzijn van het individu en de gemeenschap als geheel. Denk hierbij aan zaken als eerlijke arbeidsomstandigheden of groene arbeidsvoorwaarden;
  • Planet (milieu): bij deze laatste ‘P’ gaat het vooral om milieubescherming. Het omvat maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, biodiversiteit te behouden, water en lucht schoon te houden en de impact van menselijke activiteiten op ecosystemen te minimaliseren.

Duurzaamheid verandert de spelregels. Nieuwe regelgeving is noodzakelijk en bestaande regelgeving zal (deels) op de schop moeten om duurzaamheidsdoelen te behalen. Dat brengt zowel kansen als uitdagingen met zich mee.

In  deze gloednieuwe blogreeks laten wij ons licht op duurzaamheid schijnen. Vanuit zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk perspectief publiceren wij vanaf nu iedere drie weken een blog over een juridisch aandachtspunt voor een ‘duurzame praktijk’. Hierbij zullen wij zowel de kansen als de uitdagingen belichten. Partijen die met duurzaamheid te maken hebben of krijgen, proberen we zo de tips en tricks mee te geven om het meeste uit de duurzaamheidsgolf te halen.

Mocht u als lezer tegen een duurzaamheid gerelateerde kans of uitdaging aanlopen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Dat geldt zowel als u met een juridisch inhoudelijke vraag stoeit als wanneer u een leuk onderwerp heeft voor deze blogreeks.

Wordt dus vervolgd, met in de volgende blog aandacht voor: “de regels over wegwerpplastic”. Stay tuned!

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team