Blog

Als kinderen tijdens het huwelijk worden geboren, dan zijn ouders automatisch gezamenlijk belast met het gezag over hun kinderen.

Ben je niet gehuwd? Dan heeft de moeder van het kind automatisch gezag over het kind, maar de vader niet. Om vader mede met het gezag te belasten, moeten de ouders samen het gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. Vader zal dan eerst het kind moeten erkennen. Ouderlijk gezag betekent dat de wettelijke ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. 

Het is vakantie. Fotograferen op vakantie, we doen het allemaal. Ongetwijfeld kom jij ook na vakantie thuis met een berg foto’s. Mag je zomaar foto’s van de kinderen plaatsen op sociale media? Nee, beide gezaghebbende ouders dienen in te stemmen met het plaatsen van filmpjes en/of foto’s op sociale media. 

Op 7 juli 2020 heeft het hof daarover uitspraak gedaan. Het hof volgde de moeder niet in haar stelling dat het verspreiden van foto’s via WhatsApp vergelijkbaar is met het plaatsen van foto’s op sociale media als Facebook en Instagram. Het hof oordeelde dat hierbij van belang is dat bij het delen van een foto via WhatsApp een (contact)persoon van de moeder een door de moeder toegezonden foto zelf actief verder moet verspreiden, terwijl bij het plaatsen van foto’s op sociale media rechten worden gegeven aan een organisatie om de geplaatste foto’s naar eigen inzicht te gebruiken. In dit licht was het hof van oordeel dat het plaatsen van foto’s en/of filmpjes van het minderjarige kind door de moeder op sociale media niet in het belang van de minderjarige was. De jonge leeftijd van het kind (6 jaar) speelde daarbij een rol. 

Neem contact met ons op via 0118 – 65 60 60, ohuisman@avdw.nl of epoppe@avdw.nl. Wij helpen u graag verder op weg met deskundig advies.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team