Tip van de Week

De Europese richtlijn NIS2 moet eind 2024 zijn vertaald naar nationale wetgeving en is bedoeld om cybersecurity te verhogen. De NIS2 gaat gelden voor alle organisaties die volgens de richtlijn gezien worden als ‘essentieel’ of ‘belangrijk.’ Dat betekent dat deze organisaties nog maar een jaar de tijd hebben om zich voor te bereiden op de aankomende verplichtingen. Valt uw onderneming onder het toepassingsbereik van deze richtlijn? Ga dit na via de online tool van de Rijksoverheid. Blijkt dat u inderdaad valt onder dit toepassingsbereik? Bereid u dan alvast voor op de technische en organisatorische maatregelen die genomen zullen moeten worden voor het beveiligen van uw informatiesystemen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team