Tip van de Week

De Spoedwet (de Tijdelijke wet COVID-19 van Justitie en Veiligheid) die in 2020 in werking trad, geldt als tijdelijke uitzondering op de wettelijke verplichting van een fysieke algemene vergadering (en stemmingen). Door deze verlenging is het mogelijk om tot 1 februari 2023 de algemene vergadering digitaal te houden. Na 1 februari 2023 kunnen algemene vergaderingen enkel weer fysiek plaatsvinden. Aangezien vanuit het bedrijfsleven een duidelijke wens bestaat om het wettelijk mogelijk te maken dat algemene vergaderingen volledig digitaal kunnen worden gehouden, is de Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen vanaf 20 december 2022 in consultatie gegaan. Voorlopig zijn na 1 februari 2023 alleen (gedeeltelijk) fysieke algemene vergaderingen rechtsgeldig.

Actualiteiten overzicht